ธุรกิจอสังหาฯ เพื่อผู้สูงอายุไทย ตลาดใหญ่ที่น่าจับตามอง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ในตอนนี้ที่หลาย ๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้รวมถึงประเทศไทย เริ่มประสบปัญหาเดียวกันนั่นก็คือ การเกิดใหม่ของประชากรต่ำ และมีอัตราผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จากสาเหตุหนุ่มสาวอยู่เป็นโสด และถึงจะแต่งงานก็นิยมไม่มีลูก จากปัญหาหลาย ๆ อย่าง เช่น ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เป็นต้น จากเหตุการณ์นี้ทำให้ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเรื่องนี้ในอีกไม่กี่ปีจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยรวมของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลถึงเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล์และสังคมอย่างมาก ถึงแม้ปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง สิ่งที่จะตามมาก็คือโอกาสในการสร้างธุรกิจอย่างมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาฯ ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักในวัยชรา ที่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายแบบให้เลือกอยู่ แล้วคนที่รู้ตัวแล้วว่าชีวิตนี้คงจะไม่มีลูก หรือครอบครัวอีกแล้ว จะเริ่มต้นวางแผนชีวิตอย่างไรกันดี ให้ชีวิตในบั้นปลายเต็มไปด้วยความสุข เพราะการเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดี เมื่อแก่ตัวไปจะอยู่ได้อย่างไม่ลำบาก

อ่าน Plearn เพลิน

Scroll to Top

share with the world

Share on facebook
Share on twitter