5 ธุรกิจยุคใหม่ ที่สนใจสิ่งแวดล้อมมากกว่ากำไร

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ในโลกของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใด คนส่วนใหญ่ก็สนใจอยู่เพียงเรื่องของผลกำไร จะทำอย่างไรให้สินค้าขายได้และลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด จนบางครั้งหลายธุรกิจใหญ่ ๆ ส่งผลกระทบไปยังสิ่งแวดล้อม จากตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำการขยายโรงงาน การใช้พลังงานที่เป็นผลร้ายกับโลก เช่น ถ่านหิน หรือการปล่อยแก๊สเรือนกระจก จนทำให้โลกเข้าสู่สภาวะโลกร้อน จากเหตุการณ์เหล่านี้ก็มีกลุ่มคนที่สร้างแนวคิดใหม่ที่อยากทำธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมบวก เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่สนใจในเรื่องของตัวเลขกำไร ขาดทุนเพียงอย่างเดียว และยิ่งในปัจจุบันที่โลกของเราประสบปัญหากับภัยธรรมชาติ เช่น โลกร้อน เกิดโรคระบาด หรือการขาดแคลนอาหารจากประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้เทรนด์ของธุรกิจในตอนนี้หลายคนสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และผู้คนก็ยอมจ่ายเงินลงทุนในธุรกิจแบบนี้มากขึ้น เพื่อหวังว่าจะช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม จากกระแสเหล่านี้ทำให้มีธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน วันนี้เรามีตัวอย่าง 5 ธุรกิจที่น่าสนใจมาบอกต่อ เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี หากใครที่อยากเริ่มทำธุรกิจ เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมากในขณะนี้

อ่าน Plearn เพลิน

Scroll to Top

share with the world

Share on facebook
Share on twitter