คนญี่ปุ่นกังวลหรือไม่ เมื่อประชากรในประเทศลดลงตลอดเวลา

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ถ้าถามว่าคนญี่ปุ่นกังวลหรือไม่ที่ประชากรในประเทศของเขาลดลงทุกวัน ๆ

ผมอยากพาเพื่อน ๆ ทุกคนมาดูพาดหัวเรื่องเกี่ยวกับประชากรตามสื่อต่าง ๆ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ

อ่าน Plearn เพลิน

Scroll to Top

share with the world

Share on facebook
Share on twitter