ในยุคที่มุมมองในการใช้ชีวิตเปิดกว้าง การวางแผนซื้อบ้านอยู่ด้วยกัน อาจจะไม่ได้มีเพียงแค่คู่ชาย-หญิง หรือคนในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังมีเพื่อนหรือคู่ชีวิต LGBTQ ที่วางแผนเพื่อบ้านในฝันที่จะอยู่ดูแลกันและใช้ชีวิตด้วยกันคู่รัก LGBTQ ที่ฝันว่าอยากจะวางแผนมีบ้านด้วยกันซักหลัง และคิดว่าฝันของเรานั้นช่างห่างไกลความจริงซะเหลือเกิน เพราะที่ผ่านมา
ในโลกของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใด คนส่วนใหญ่ก็สนใจอยู่เพียงเรื่องของผลกำไร จะทำอย่างไรให้สินค้าขายได้และลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด จนบางครั้งหลายธุรกิจใหญ่ ๆ ส่งผลกระทบไปยังสิ่งแวดล้อม จากตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำการขยายโรงงาน การใช้พลังงานที่เป็นผลร้ายกับโลก เช่น ถ่านหิน หรือการปล่อยแก๊สเรือนกระจก จนทำให้โลกเข้าสู่สภาวะโลกร้อน
Your Cart
Scroll to Top

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on google