about-us

BANGKOK MATCHINGT

WE LISTEN
WE MATCH
WE FEEDBACK
WE GUIDE

มุ่งให้บริการจัดหาคู่ หาแฟน สำหรับคนโสด
คุณภาพหาคู่ กลุ่มผู้ประสบความสำเร็จ
ในหน้าที่การงานและผู้มีอิสรภาพทางการเงิน

เป้าหมายของเรา
คือคุณลูกค้าได้คู่ !

บริษัทจัดหาคู่

Slider

หาคู่
หาแฟน
Profile ดี
จริงจัง จริงใจ
หน้าตาตรงปก
ประวัติตรงใจ

ได้ง่ายๆ กับบริษัทจัดหาคู่ชั้นนำ Bangkok Matching

ปลอดภัยเชื่อถือได้
100%

บริษัทจัดหาคู่
Bangkok Matching

ทำงานร่วมกับบริษัทจัดหาคู่ ชั้นนำในเอเชีย
และตะวันตก ครอบคลุมกว่า
15 ประเทศทั่วโลก ให้บริการจัดหาคู่
สำหรับคนโสด Profile ดี เท่านั้น

ด้วยความเชี่ยวชาญ
ของทีมงาน บริษัทจัดหาคู่ แบงกอก แมทชิ่ง

ด้านการออกเดท การหาคู่ และการรักษาความสัมพันธ์มานานกว่า 13 ปี
บริษัทจัดหาคู่แบงคอกแมทชิ่งต้องการเป็นส่วนหนึ่งจะช่วยคนโสดคุณภาพ
ดี ๆ ที่ตั้งใจหาคู่ดีๆ เพื่อความสัมพันธ์จริงจัว และแต่งงานให้หาคู่ดีๆ คน
นั้นสำเร็จเราจึงตรวจสอบและสกรีนสมาชิกหาคู่ทุกท่านอย่างละเอียทั้งทาง
ด้านพื้นฐานครอบครัว การศึกษ การงาน การเงิน เพื่อคงสังคมหาคู่ของ
บริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่ง ให้เป็นสังคมหาคู่ที่ดี และมีคุณภาพที่สุดใน
ประเทศไทย และเอเซีย

บริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่งได้วางตัวเองในฐานะ

ศูนย์การเรียนรู้
“เดทถูกต้อง/เลือกคู่ถูกต้อง” เพื่อให้คุณ “แต่งไป ไม่หย่า”

โดยเราได้ให้คำปรึกษาฟรีด้านการหาคู่ ความรัก การออกเดท มาตลอดระยะ
เวลา 12 ปี ที่ผ่านมา แก่คนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหาคู่ หรือไม่เป็นสมาชิก
หาคู่ของเราก็ตาม เนื่องจากทีมงานทุกคนของบริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่ง
เชื่อว่า ด้วยความเชี่ยวชาญ และความรู้ด้านการหาคู่ ออกเดทที่เรามี เรามีหน้า
ที่ต้องให้และช่วยเหลือคนโสดหาคู่ให้เลือกคู่ให้ถูกต้อง ให้เลือกคนที่เหมาะสมมา
เป็น “คู่ชีวิต” เท่านั้น

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของ

แบงคอก แมทชิ่ง

ก็สามารถปรึกษาปัญหารัก

ปัญหาการหาคู่ ออกเดทกับ

Dating Coach ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี

เพียงอีเมล์รายละเอียดปัญหารักของคุณมาที่

แบงคอกแมทชิ่ง


ยินดีอย่างที่สุดที่จะช่วยเหลือให้คุณ
ได้แก้ปัญหาคู่รักของคุณอย่างเหมาะสม
เพื่อที่คุณจะได้เลือกคนที่ดีที่สุดมาเป็นคู่ชีวิต

บริษัทจัดหาคู่ พรีเมี่ยม Bangkok Matching

แบงคอก แมทชิ่ง

เริ่มจาการให้บริการ
ด้านการจัดหาคู่ในเดือน
พฤษภาคม 2549 และ
เป็นบริษัทจัดหาคู่พรี
เมี่ยมแรกในประเทศไทย
ที่เปิดให้บริการจัดหาคู่
ในระดับไฮเอนด์

ก่อนที่ผู้ก่อตั้งแบงคอกแมทชิ่งคุณบีได้ก่อตั้งบริษัท จัดหาคู่แบงคอกแมทชิ่งคุณบีได้ฝึกออกเดทในชีวิต จริงมามากกว่า 300 เดทกับชายทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อเป็นการลงศึกษาจริงๆ ในสถานการณ์จริง เพื่อ ให้เข้าใจหลักการออกเดทว่าสิ่งใด้ควรทำสิ่งใดไม่ควร ทำ สิ่งใดทำแล้วดี สิ่งใดทำแล้วไม่ได้ผล ตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่ง ในปี พ.ศ.2549 คุณ บีใด้ใช้ทักษะ ข้อมูลเรื่องการออกเดท การหาคู่ มา เป็นประโยชน์กับสาวโสด หนุ่มโสด ด้วยการฝึกสอน อบรม ทีมงานแม่สื่อ และเขียนหนังสือสอนหาคู่ แชร์ ประสบการณ์ว่าสิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ หาคู่อย่างไร ให้สำเร็จ สิ่งที่ชายโสด สาวโสดต้องการในการหาคู่

และยังตอบปัญหารักปัญหาการหาคู่ออกเดทฟรีใน
ฐานะ The Love Guru ของบริษัทจัดหาคู่ แบงคอก
แมทชิ่ง

คุณบีได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการหาคู่ การออกเดท ในยุคปัจจุบัน ให้แก่มหาวิทยาลัยชั้นนำ โรงเรียน และบริษัทชั้นนำต่างๆ ในไทย มาตลอดระยะ เวลาหลายปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่ง ได้ เข้าเป็นสมาชิกของ สถาบันการจัดหาคู่ของประเทศ อเมริกา ซึ่งบริษัทจัดหาคู่แบงคอก แมทชิ่งได้รับการ ตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานการจัดหาคู่

ขณะที่การรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับและการจับคู่ที่
ถูกต้องเป็นประเด็นหลักที่บริษัทจัดหาคู่แบงคอกแมท
ชิ่งให้ความสำคัญอย่างสูงสุดพนักงานทุกคนที่บริษัท
จัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่งล้วนแต่มีความสุข และสนุก
ในการให้บริการสมาชิกหาคู่ทุกคนซึ่งสมาชิกหาคู่ของ
บริษัทจัดหาคู่แบงคอกแมทชิ่งแต่ละคนสามารถรู้สึก
ได้ถึงความเอาใจใส่ของทีมงานทุกคนของบริษัทจัดหา
คู่ แบงคอก แมทชิ่ง เราพร้อมที่จะตอบคำถาม ให้
คำแนะนำและพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อช่วยให้การ
เดทการหาคู่ของสมาชิกแต่ละท่านประสบความสำเร็จ
คุณบีและบริการของบริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่ง
เป็นที่ขึ้นชื่อในด้านใส่ใจการห่วงใยดูแลความเข้าใจ
เป็นอย่างสูง นอกเหนือจากความเป็นมืออาชีพความ
ปลอดภัย เชื่อถือได้ และผลความสำเร็จในการจับคู่
บริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่ง เว็บหาคู่คนไทย หาคู่
คนต่างชาติ ที่น่าเชื่อถือ

ที่บริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่ง การจัดหาคู่ไม่ใช่
เป็นเพียงแค่ธุรกิจ แต่เราถือเป็นความสัมพันธ์พิเศษ
ส่วนตัวระหว่างเราและสมาชิกทุกท่านเราใส่ใจในการ
ทำงานและดูแลสมาชิกหาคู่ทุกท่านใบสมัครใช้บริการ
จัดหาคู่

Play Video

คุณบีเชื่อในการ “ให้” กลับสู่สังคม ดังนั้นคุณบีได้มีส่วนร่วมบริจาค
เงิน ให้แก่องค์กรการกศุลหลายแห่ง รวมถึงงานการกุศลต่างๆ รายได้
ส่วนหนึ่ง ของแบงคอก แมทชิ่ง ยังได้นำไปสมทบ แก่กองทุนต่าง ๆ เช่น
กองทุนคนตาบอด กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก กองทุนเพื่อช่วยเหลือคน
พิการ เป็นต้น

คุณบีเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านการจัดหาคู่คุณบีได้เปิดธุรกิจจัดหา
คู่ในนาม บริษัท แบงคอก แมทชิ่ง จำกัน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อช่วยนำกลุ่ม
คนโสดที่ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน เพรียบพร้อมทุกอย่าง แต่
ขาดเวลาพบปะคนใหม่ๆ ให้มาพบรักกัน

การเห็นคนสองคนพบรักมีความสุดเป็นสิ่งที่คุณมีรักเป็นอย่างยิ่งณ ปัจจุบัน
คนจำนวนกว่า 6,000 คู่และกว่า 700 คู่รักได้แต่งงานกันเพราะการจับคู่
ของคุณบีและทีมงานแม่สื่อแบงคอก แมทชิ่ง

บีรักในสิ่งที่บีทำมาก

ธุรกิจบีเป็นสิ่งที่บีรัก บีจะพยายามอย่างที่สุด
ในการหาคู่ให้ทุกคนจนประสบความสำเร็จ

งานอะไรจะมีความสุข และสนุก
ไปกว่าการเห็นคนมีความสุขละค่ะ

KULCHULEE SUBSINDUOM
-BEE-

คุณสามารถอ่าน
“คำแนะนำการหาคู่”
ที่ผ่านมาบางส่วน

ของบริษัทจัดหาคู่
อันดับ 1 ในไทย
แบงคอก แมทชิ่ง
ได้ที่

สามารถอ่านเรื่องราวคู่รัก
ที่มีความสุขจำนวนมาก
ที่พบกันผ่านบริการจัดหาคู่
ของบริษัทจัดหาคู่ แบงคอก แมทชิ่ง
เว็บหาคู่คนไทย หาคู่คนต่างชาติ
ที่น่าเชื่อถือ

รวมถึงคำแนะนำเรื่องการออกเดท
การหาคู่ทั้งการหาคู่คนไทย หาคู่ต่างชาติ ได้ที่